Ēku automatizācijas sistēmas

SIA “INTERUM Technologies” projektē un uzstāda ēku automatizācijas un pārvaldības sistēmas – BMS (Building Management Systems). To uzdevums ir kontrolēt ēkas apkures, ventilācijas, saldēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtu darbību, kontrolēt iekšējo un ārējo apgaismojumu, un integrēt visas iekārtas vienā sistēmā. Uzstādot ēkā BMS sistēmu, tiek ievērojami samazinātas ar ēkas uzturēšanu saistītās izmaksas.