Daugavpils Profesionālās vidusskolas ēku renovācija

Daugavpils Profesionālās vidusskolas mācību korpusu Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1 un Varšavas ielā 23, mācību darbnīcas Varšavas ielā 21A renovācija un dienesta viesnīcu vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25.
Ugunsgrēka balss apziņošanas sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, telekomunikācijas, apsardzes sistēmas izbūves darbi. Kopējais izbūvēto kabeļu trašu garums ir 29,1 km.