Divu dzelzceļa dinamisko svaru uzstādīšana Indras MKP

Četru dzelzceļa dinamisko svaru nojaukšana Šķirotavas MKP un divu dinamisko svaru uzstādīšana un Indras MKP.
Atbildīgā projektētāja darbi sevī ietver projekta izstrādes un projektēšanas darbu kontrole un veikšana elektronisko sakaru sistēmām un trasēm, elektropadeves trasēm, dzelzceļa klātnes rekonstrukcijai, apsardzes un videonovērošanas sistēmu izbūvei.
Optisko un vara sakaru un elektrisko kabeļu tīklu trašu demontāža un izbūve Rīgas un Indras dzelzceļa staciju teritorijās 21,8 km garumā, elektrosadales un elektronisko sakaru sistēmas vadības skapju uzstādīšana, dzelzceļa sliežu klātnes, apsardzes, videonovērošanas un klimata kontroles iekārtu un sistēmu izbūve, serveru un tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana, dzelzceļa dinamisko svaru programmatūras izstrāde.

Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis: 20.10.2015 30.09.2016.