Dzelzceļa dinamisko svaru iegāde un nomaiņa Zilupes un Kārsavas MKP

Dzelzceļa dinamisko svaru iegāde un nomaiņa Zilupes un Kārsavas MKP.
EST, ELT, CD, BK projektēšana un būvniecība. Atbildīgā projektētāja darbi sevī ietver projekta izstrādes un projektēšanas darbu kontroli un veikšanu elektronisko sakaru sistēmām un trasēm, elektropadeves trasēm, dzelzceļa klātnes rekonstrukcijai, apsardzes un videonovērošanas sistēmu izbūvei.
Optisko un vara sakaru un elektrisko kabeļu tīklu trašu izbūve Kārsavas un Zilupes dzelzceļa staciju teritorijās 18,4 km garumā. Elektrosadales un elektronisko sakaru sistēmas vadības skapju uzstādīšana, dzelzceļa sliežu klātnes, apsardzes, videonovērošanas un klimata kontroles iekārtu un sistēmu izbūves darbi, serveru un dzelzceļa dinamisko svaru uzstādīšana, dzelzceļa dinamisko svaru programmatūras izstrāde.

Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis: 01.11.2015 – 30.06.2016.