Dzelzceļa vagonu videonovērošanas sistēma Kārsavas, Zilupes un Indras MKP.

Uzstādīta dzelzceļa sastāva vagonu videonovērošanas sistēma ar kustības sesnsoriem un LED apgaismojumu Kārsavas, Zilupes un Indras MKP. Signāla pārsūtīšana tiek veikta izmantojot optisko kabeļu tīklu un optiskos konvertorus.