NBS GS AB kazarmas jaunbūve

NBS GS AB kazarmas jaunbūve, katlu mājas un teritorijas inženiertīklu pārbūve (1.kārta).
Elektronisko sakaru sistēmu izbūves darbi, ēkas un teritorijas apsardzes sistēmas, ugunsdrošības sistēmas, telekomunikāciju tīklu un iekārtu, videonovērošanas sistēmas, ugunsdzēsības hidrantu vadības izbūve, kas sevī ietver ārējo ielu un teritorijas optisko un vara kabeļu tīklu izbūvi 14,2 km garumā.

Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis: 19.07.2016 – 23.02.2017.