Rīgas Stradiņa universitātes ēkas Rātsupītes ielā 5 rekonstrukcija.

Rīgas Stradiņa universitātes ēkas Rātsupītes ielā 5 rekonstrukcija.
Datoru un telekomunikāciju tīklu izbūves darbi, kas ietver sevī optisko un vara sakaru kabeļu tīklu trašu izbūvi 8,2 km garumā.

Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis: 17.09.2013 – 12.02.2014.