Robežkontroles punkta “Grebņeva” rekonstrukcija.

Robežkontroles punkta “Grebņeva” rekonstrukcija.
Elektronisko sakaru ārējo un iekšējo tīklu un sistēmu izbūve, telefonu, datortīklu izbūve, apsardzes sistēmas un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve, ugunsdzēsības un automātikas sistēmas izbūve, videonovērošanas sistēmas izbūve, transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas un svaru izbūve.

Kopējais izbūvēto kabeļu trašu garums ir 51,9 km.
Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis: 06.05.2010 – 23.01.2011.