Robežkontroles punkta „Vientuļi” būvniecība

Robežkontroles punkta „Vientuļi”, Vecumu pagasts, Viļakas novads” būvniecība.
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, apsardzes sistēmas, piekļuves sistēmas, telekomunikāciju tīklu, Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas un ass svaru izbūves darbi, kas sevī ietver ārējo teritorijas optisko un vara kabeļu izbūvi 58,2 km garumā.

Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis: 20.05.2015 – 10.03.2016.